Persondata

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for medlemmer i forbindelse med opfyldelse af

aftale hos Aarhus1900mtb (klubben herefter)

 

 

Som følge af din aftale med klubben accepterer du denne privatlivspolitik.

 

Oversigt:

1. Generelt

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger

2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger

2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?

3. Kontakt

 

1. Generelt

Gennem din aftale med klubben indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark

fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i

databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

Klubben beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du anmoder om medlemsskab.

Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som medlem samt levere de services, du har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive

opbevaret i vores IT-system.

 

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med klubben består.

Når du køber et medlemsskab hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine aftale Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret i klubben.

 

 

Ved ophør som medlem vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det

regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og da regnskabsåret

følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

 

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og

fremmest til almindelig medlemsadministration.

 

Oplysningerne bliver ikke og er aldrig blevet videregivet til tredjepart.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at salonen kan forfølge en

legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt

gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

 

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som medlem hos aarhus1900mtb ret til at få klubbens bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv

behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til

klubben. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

 

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af klubben uden unødig forsinkelse.

 

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af klubben uden unødig forsinkelse, hvis klubben ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt klubben i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare

oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

 

2.7 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de

personlige oplysninger, du afgiver, i klubbens IT-system.

 

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af

personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

 

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver

evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

 

3. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos klubben, skal du rette henvendelse til

Brian på e-mail: bpo@live.dk

 

 

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har

mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

 

Hvis du ønsker at klage over klubbens behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til

Datatilsynet:

 

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Med venlig hilsen

 

Klub: Aarhus1900mtb

Senest revideret: 21-09-2018

Næste revision: 21-09-2019